Hegel sze­re­lem­kon­cep­ci­ó­já­nak meg­ér­té­sé­hez vissza kell helyezkednünk a korába. A német ide­a­liz­must ekkor Kant és Fichte gon­do­la­tai hatá­roz­zák meg. Lé­nye­ge­sebb meg­lá­tá­saik: a kül­vi­lág­ot csakis érzékszervi tapasztalataink…

Szerző: T. G.  2013.04.26. 13:20 Szólj hozzá!